Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KVARNBY IK
fotbollsförening sedan 1906
Styrelsen

Styrelsen i Kvarnby IK
Kvarnby IK:s styrelse är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning.

Styrelsens arbete är framförallt inriktat på ekonomi och strategi, där Blå Tråden är ett viktigt styrdokument som ska genomsyra hela föreningen.

Ett styrelseuppdrag är på helt ideell basis och varje år i februari hålls årsmöte där ordförande och ledamöterna väljs.
KVARNBY IK BJUDER IN TILL ÅRSMÖTE 2O18
2019-01-28 18:11
Välkommen på årsmöte onsdagen den 13/2 kl 18.30 i klubblokalen på Bäckagård.

Röstberättigad är den medlem som under året fyller lägst 15 år samt betalt sin medlemsavgift eller den som är hedersmedlem. Medtag medlemskort (=röstkort).


Förhandlingar enligt klubbens stadgar.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.


Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2018 kommer att finnas på kansliet under veckan före årsmötet.


Välkomna!

Styrelsen

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Kvarnby IK, 18/02 20:00 
Kvarnby IK, 15/02 09:10 
 
SOCIALA MEDIER
DRÄKTLEVERANTÖR
SAMARBETSPARTNER
GULDPARTNER
SILVERPARTNER
BRONSPARTNER