VÄLKOMMEN TILL KVARNBY IK
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KVARNBY IK
fotbollsförening sedan 1906
Styrelsen

Kallelse till Kvarnby IKs årsmöte den 5 mars 2024
2024-02-27 07:00

Kvarnby IK bjuder härmed in till årsmöte tisdagen den 5 mars klockan 18:30


Plats: Kansliet på Bäckagårds IP 

Möteshandlingar kommer att finnas på kansliet senast en veckan innan mötet. 

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 st protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser samt årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgiften,för kommande år, alltså ej för innevarande år.

  Träningsavgiften beslutas av styrelsen senast sista styrelsemötet innan sommaren för kommande år.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för innevarande verksamhets-/räkenskapsår.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 11. Val

  a. Val av ordförande på ett år
  b. Val av kassör på två år (jämna år)
  c. Val av två-tre styrelseledamöter på två år (jämna år)
     Val av två-tre styrelseledamöter på två år (udda år)
  d. Val av en styrelsesuppleant på två år (jämna år)
      Val av en styrelsesuppleant på två år (udda år)
  e. Val av en revisor jämte en suppleant (jämna år)
       Val av en revisor (udda år)
  f. Val av en medlem till valberedning på två år (jämna år)
      Val av en medlem till valberedning på två år (udda år)
  g. Val av föreslagna funktionärer.
 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 1. Behandling av arvode till styrelse

 2. Prisutdelning

 3. Avslutning

 

Under mötet kommer även 2023 års pristagare för Bertil Sandgrens Minnespris till ungdomsspelare på pojk- och flicksidan, damerna och herrarnas hederspris samt ledarpriset för fjolårets insatser att presenteras.

Välkomna!
Styrelsen Kvarnby IK

 
SOCIALA MEDIER
DRÄKTLEVERANTÖR
SAMARBETSPARTNER
GULDPARTNER
SILVERPARTNER
BRONSPARTNER